Nasza Kadra:

Gabriela Fejkiel  dyrektor ds. pedagogicznych

Edukator II stopnia Froebel.pl, magister pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, absolwentka studiów doktoranckich z pedagogiki na Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. W pracy z dziećmi kieruje się mottem Janusza Korczaka "Jeżeli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że największą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość triumfu i szczęście samodzielności, opanowania, władania...".  Na co dzień uśmiechnięta, wymagająca, pełna energii. Autorka artykułów dla nauczycieli, prelegentka na konferencjach humanistycznych i pedagogicznych. Wykwalifikowany coach. Poza zabawą z dziećmi interesuje się muzyką, a nową jej pasją stała się Capoeira. Prywatnie mama dwójki kreatywnych dzieci.

mgr Elżbieta Ledwos

Absolwentka pedagogiki specjalnej na UJ i logopedii na UP. Wiedzę z zakresu zaburzeń mowy i języka zdobywała również na Brooklyn College w Nowym Jorku. Tam też wiele lat pracowała jako dwujęzyczny logopeda dla instytucji publicznych i prywatnych. Obecnie jest pracownikiem poradni psychologiczno-pedagogicznej gdzie zajmuje się dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami komunikacji językowej oraz zagrożonymi dysleksją.

mgr Sylwia Kot

Jest absolwentką Pedagogiki Społeczno – Opiekuńczej (studia licencjackie) w Wyższej Szkole im. Bogdana Jańskiego w Krakowie, oraz Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej (studia magisterskie) w Wyższej Szkole Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach. Umiejętności zawodowe zdobywała podczas praktyk realizowanych w trakcie trwania studiów, oraz pracy jako opiekunka dziecięca.

W swojej pracy uczy poprzez zabawę, stara się aby na zajęciach panowała atmosfera wesołości i różnorodności, by nie było miejsca na nudę, jednocześnie nie zapomina o bezpieczeństwie i swobodzie dzieci.

dr Mirosław Gawlik

Muzyk instrumentalista, nauczyciel dyplomowany, doktor nauk technicznych w specjalności wibroakustyka i inżynieria dźwięku. Całe swoje życie zawodowe poświęcił pracy z dziećmi i młodzieżą jako nauczyciel muzyki w przedszkolach i placówkach wychowania pozaszkolnego.

Szczególnie związany jest z Zespołem Pieśni i Tańca „Małe Słowianki” z Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie. Pasją jego życia są instrumenty muzyczne, które od wielu lat kolekcjonuje, projektuje i wykonuje; chętnie też opowiada dzieciom o swojej kolekcji.

Hobbistycznie zajmuje się tkactwem, makramą, modelarstwem i innymi sztukami plastycznymi.

Za swoją pracę został nagrodzony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Brązowym Krzyżem Zasługi, Nagrodą Prezydenta Miasta i innymi nagrodami.

mgr Agnieszka Kasperek

Jest absolwentką Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej (licencjat) i Edukacji wczesnoszkolnej (studia magisterskie) na Akademii „Ignatianum” oraz studiów podyplomowych z Logopedii.

W pracy z dziećmi dba, aby zajęciom zawsze towarzyszyła radosna, domowa atmosfera. Ucząc wykorzystuje różnorodne metody i techniki, a najchętniej te, dzięki którym dzieci wielozmysłowo poznają otaczający świat. Bezustannie doskonali swój warsztat pracy, uczęszczając na kursy i warsztaty, aby prowadzone przez nią zajęcia były ciągle atrakcyjne dla dzieci.

Monika Olszewska-Kwaśniak

W pracy z dziećmi staram się wykorzystywać moje umiejętności artystyczne, angażując moich podopiecznych we wspólne wykonywanie prac manualnych, muzycznych lub ruchowych. Na bieżąco doskonalę swój warsztat pracy poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju kursach oraz warsztatach, aby zajęcia były wciąż ciekawe i atrakcyjne dla dzieci.

mgr Magdalena Adamczyk – psycholog

Psycholog z przygotowaniem pedagogicznym, absolwentka psychologii stosowanej i studium pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, aktualnie na studiach doktoranckich (psychologia stosowana, UJ). Doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami zdobyła w Fundacji Czas Dzieci, Małopolskim Centrum Profilaktyki i Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej, obecnie prowadzi trening umiejętności społecznych w Centrum Metody Krakowskiej. Dla swoich podopiecznych organizuje zajęcia indywidualne i grupowe, zajmuje się diagnozą i terapią, a także warsztatami i konsultacjami dla rodziców. W ramach pracy naukowej opracowuje narzędzie do diagnozy i wzmacniania odporności psychicznej dziecka w wieku przedszkolnym.

Edyta Kotula – pomoc nauczyciela

W pracy z dziećmi lubię wykorzystywać różne aktywności stymulujące ich rozwój. Najbardziej fascynuje mnie ich ciekawość świata. Lubię entuzjazm dzieci, zabawy manualne i kreatywne spędzanie tzw. czasu wolnego. W przedszkolu staram się promować pogodę ducha oraz zajęcia plastyczne. Praca z dziećmi daje mi ogromna satysfakcję i radość.

Daria Majtyka – pomoc nauczyciela

W pracy w przedszkolu stosuje wiele różnych metod i technik dopasowując je do naturalnych zdolności i możliwości dzieci. Największą satysfakcję daje mi uśmiech dziecka. Lubię spędzać z nimi czas wchodząc w zabawę z dziećmi. Podoba mi się w dzieciach ich wchodzenie w rolę oraz pomysły na zabawy, codziennie inne, zaskakujące i wymagające. Prywatnie bardzo lubię zwierzęta, w szczególności koty. 

Agata Cygan – pomoc nauczyciela

Praca z dziećmi daje mi dużo radości. Zdobywam codziennie nowe doświadczenia, przebywając z nimi bawiąc się oraz pomagając im. Obecnie uczęszczam na Kurs „ Opiekunka Dziecięca”. Prywatnie mama pełnoletniego syna, miłośniczka aktywnego trybu życia.

Joanna Suchanecka – katechetka

Magister Teologii na Uniwersytecie Papieskim w Krakowie. Obecnie naukę katechezy w Niepublicznym Przedszkolu Jarzębinka łączę z pracą w Szkole podstawowej nr 43 w Krakowie. Należę do Stowarzyszenia Młodzieży Maryjnej, gdzie realizuję się jako animator. Praca z dziećmi sprawia mi wiele satysfakcji.

mgr Joanna Jałocha

Jestem absolwentką filologii angielskiej Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie. Pracuję z dziećmi w oparciu o takie metody jak Total Physical Response (TPR) - dziecko uczy się najpierw słuchać nowego języka, a następnie ruchem ciała reagować oraz  Language Immersion Method - czyli całkowite zanurzenie się w języku. Zdobyłam doświadczenie zawodowe pracując w szkołach językowych i przedszkolach od 2007 roku.

Ta strona używa plików Cookies. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej!
2012 - 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone Niepubliczne Przedszkole "Jarzębinka". Wykonanie: seewip