Projekt p.t.: ,, Żłobek Jarzębinka - miejsce przyjazne rodzicom i dzieciom”
nr RPMP.08.05.00-12-0178/16 współfinansowany z Unii Europejskiej
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem głównym niniejszego projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia 160 osób (150K i 10M) z województwa małopolskiego z miasta Kraków, które pełnią funkcje opiekuńcze nad dziećmi.
Realizacja celu odbywać się będzie poprzez stworzenie 80 nowych miejsc w nowo powstałym żłobku w okresie 01.10.2017r. - 31.03.2020r.
Cele realizowane będą poprzez:
1. Prace modernizacyjno-wykończeniowe oraz zakup środków trwałych do żłobka
2. Bieżące finansowanie opieki nad dziećmi
Wartość projektu ogółem: 4,700,460.55 zł
Wartość dofinansowania: 3,995,391.46 zł

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu nr RPMP.08.05.00-12-0178/16 pt. ,,Żłobek Jarzębinka - miejsce przyjazne rodzicom i dzieciom” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Apteka Galen Jolanta Talik, Niepubliczne Przedszkole "Jarzębinka" zaprasza do złożenia oferty na adaptację i wykończenie budynku na potrzeby żłobka.

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach poniżej.

  Informacje o ogłoszeniu     Pobierz
  Tabela cen jednostkowych Swoszowice żłobek 2017     Pobierz
  Projekt budynku żłobka do zapytań ofertowych     Pobierz
  1. Zapytanie ofertowe     Pobierz
  2. Zapytanie ofertowe     Pobierz

Załączniki do zapytań ofertowych:

  Załącznik nr 2 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu     Pobierz
  Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych     Pobierz
Ta strona używa plików Cookies. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej!
2012 - 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone Niepubliczne Przedszkole "Jarzębinka". Wykonanie: seewip