Wita Niepubliczne Przedszkole "Jarzębinka"

ul. Starowiejska 36, 30-698 Kraków – Swoszowice

 

Nasze przedszkole jest niepubliczną placówką oświatowo-wychowawczą wpisaną do ewidencji placówek oświatowych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Krakowa i realizującą Podstawę Programową określoną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Mieścimy się w nowoczesnym budynku przy ul. Starowiejskiej 36 w Krakowie - Swoszowicach. Przedszkole posiada własną kuchnię i jadalnię. Menu w naszym przedszkolu jest urozmaicone i nie powtarza się w dekadzie.

Naszym głównym celem jest stworzenie przedszkolakom takiego otoczenia, które pozwoli im odkrywać świat, zdobywać różne doświadczenia, osiągać sukcesy, choćby najdrobniejsze, ale ich własne. 

Przedszkole „Jarzębinka” to miejsce przyjazne dziecku, miejsce, w którym dzieci będą czuły się jak we własnym domu – pełnym ciepła, bezpieczeństwa, tolerancji. Pragniemy, aby poprzez wszechstronną edukację językową, ruchową, ekologiczną i społeczną Wasze pociechy mogły zaspokoić dziecięcą ciekawość i rozwijać się w poszanowaniu siebie, innych i otaczającego świata.

Wymagania nałożone przez MEiN rozbudowaliśmy o bogaty pakiet zajęć dodatkowych odbywających się codziennie i podzielonych na 2 bloki edukacyjne: ranny i popołudniowy. Zajęcia dodatkowe prowadzone są z użyciem metod dydaktycznych pozwalających dzieciom na zdobywanie nowych umiejętności i wiedzy w sposób dynamiczny, wesoły poprzez doświadczenie i zabawę.

Nad Niepublicznym Przedszkolem Jarzębinka sprawuje nadzór Małopolski Kurator Oświaty

Do grona naszych przedszkolaków zapraszamy dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a zgodnie z zleceniami MEiN, po ocenie rozwoju dziecka przez dyrektora przedszkola, także dzieci w wieku 2,5 lat. 

Dzieci są podzielone na trzy grupy wiekowe 2,5 - 3 latki, 4 latki, 5 - 6 latki, a każda z grup ma do dyspozycji salę wyposażoną w nowe, kolorowe mebelki pomoce dydaktyczno-edukacyjne oraz zabawki.

Naszą kadrę tworzy szóstka wykwalifikowanych i doświadczonych pedagogów, logopeda, oraz specjaliści prowadzący zajęcia dodatkowe. 
Nad pracą dydaktyczną nauczycieli czuwa dyrektor, która regularnie monitoruje postępy edukacyjne dzieci. 
Nad bezpieczeństwem, edukacją oraz wychowaniem dzieci w każdej z trzech grup czuwają nauczyciel, wychowawca oraz opiekun a w grupie 5 - 6 latków nauczyciel wspomagający.

Zapraszamy!!!

Ta strona używa plików Cookies. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej!
2012 - 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone Niepubliczne Przedszkole "Jarzębinka". Wykonanie: seewip