Zadania logopedy:

1. Profilaktyka zapobieganie powstawaniu wad i czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy w tym:

· stymulowanie procesu nabywania kompetencji i sprawności warunkujących prawidłowy przebieg komunikacji językowej

· czuwanie nad rozwojem mowy i doskonalenie jej

· zapobieganie dysharmonii rozwojowych

· stymulowanie rozwoju poznawczo- językowego

· prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę i doskonalące mowę już ukształtowaną tj. - ćwiczeń ortofonicznych (słuchowych, rytmicznych, usprawniające narządy mowy, artykulacji, dykcji)

· współpraca z nauczycielami poprzez: uświadamianie ważności prawidłowej wymowy u dzieci, zapewnienie pomocy o charakterze terapeutycznym i instruktażowym, udostępnianie opracowanych materiałów

· pedagogizacja rodziców- prelekcje, gazetki, ankiety, wykaz literatury dotyczącej rozwoju mowy dziecka

2. Diagnostyka rozpoznawanie zakłóceń lub zaburzeń językowych:

· przeprowadzanie przesiewowych badań wymowy dzieci przedszkolnych

· zdiagnozowanie logopedyczne

· udostępnienie wyników badań zainteresowanym

3.Terapia usuwanie, likwidowanie wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej i pomoc w przezwyciężaniu problemów dzieciom mających trudności z mówieniem, rozumieniem, pisaniem i czytaniem

· objęcie opieką logopedyczną wyznaczone dzieci

· systematyczne prowadzenie zajęć logoterapii

· rozwijane komunikacji językowej poprzez usprawnianie funkcji mowy i umiejętności wypowiadania się

· wyrównywanie opóźnień mowy

· korygowanie wad wymowy

· stymulowanie rozwoju poznawczo- językowego

· usprawnianie procesów wzrokowo- ruchowo- słuchowych

· wyrównywanie dysharmonii w przypadku dzieci z zaburzoną koordynacją

· udzielanie porad i wskazówek

· poinstruowanie nauczycieli o rodzaju wad i zaburzeń mowy u dzieci

Warunkiem prawidłowego wymawiania głosek są sprawne narządy mowy. Realizacja każdej głoski wymaga określonego układu artykulacyjnego i pracy określonych mięśni. Terapię zaburzeń wymowy można prowadzić indywidualnie lub zespołowo w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia zaburzeń. Logopeda jest obecny w przedszkolu dwa razy w tygodniu.

Metodyka ćwiczeń logopedycznych

Metodyka ćwiczeń logopedycznych w nauczaniu prawidłowej artykulacji uwzględnia:

  • ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy (języka, warg, podniebienia, żuchwy)
  • ćwiczenia słuchowe w różnicowaniu poprawnego i zaburzonego brzmienia
  • ćwiczenia polegające na ustawieniu narządów mowy dla uzyskania prawidłowego brzmienia
  • ćwiczenia wykonywane pod kontrolą wzrokową (lustro), kinestetyczną (dotykiem) i słuchową
  • ćwiczenia usprawniające wymowę wyćwiczonych głosek w izolacji, w sylabie, w wyrazie, w zdaniu, w mowie potocznej
  • ścisłą współpracę z domem i innymi nauczycielami

Po badaniu mowy rodzice powinni być powiadomieni o stanie mowy dziecka. Jest to konieczne ze względu na współpracę. Trzeba informować rodziców, nad czym obecnie pracuje i jak mają oni współdziałać, utrwalając uzyskiwane efekty.

Nawet kilkuminutowe, ale codzienne ćwiczenia rodziców z dzieckiem będą już wielką pomocą.

Przykazania Logopedy

Portale dla mam, pisma o rodzinie i niezliczone broszury napotykane w przedszkolach oraz przychodniach roją się od porad. Jak je wszystkie spamiętać? Jak wyłapać spośród setek słów to, co najważniejsze? Mamy dla Ciebie niezwykłe zestawienie! Poznaj 10 podstawowych zasad, które pomogą Twojemu dziecku pięknie mówić!

I. Zwróć uwagę na sposób oddychania dziecka lub osoby dorosłej. Wdech i wydech przy spoczynku lub milczeniu powinien się odbywać przez nos. Jeśli przy oddychaniu osoba ma otwartą buzię, powinno Cię to zaniepokoić.

II. By dobrze mówić, trzeba dobrze słyszeć. Jeśli musisz powtarzać polecenia lub prośby wydawane dziecku lub innej osobie, sprawdź, co z jego słuchem. Dobry odbiór komunikatu, prawidłowe funkcjonowanie słuchu, to połowa sukcesu.

III. Mówiąc do dziecka, nie spieszczaj form wyrazów. Tylko prawidłowa wymowa i zachowanie poprawnych form gramatycznych dadzą pożądany efekt w postaci prawidłowej wymowy.

IV. Zwróć uwagę na język, wargi, policzki, podniebienie miękkie i ułożenie zębów. Jeśli masz wątpliwości co do ich ułożenia, wielkości czy ruchliwości, udaj się do specjalisty po konsultacje. To nie boli.

V. Karm dziecko piersią najdłużej, jak się da, najlepiej do pierwszego roku życia. Pokarmy stałe podawaj łyżeczką, a dodatkowe płyny z kubka z dzióbkiem.

VI. Ucz dziecko gryzienia od momentu, gdy tylko zaczniesz podawać pokarmy stałe. Gryzienie marchewki, jabłka, skórki od chleba wpływa na prawidłowe połykanie pokarmów, ułożenie zębów i prawidłowe ruchy języka.

VII. Zrezygnuj ze smoczka. Jest on przyczyną wadliwego zgryzu, infantylnego połykania pokarmów. Jeśli podajesz dziecku do picia soki lub wodę z cukrem, szczególnie w nocy, smoczek dodatkowo przyczynia się do tworzenia próchnicy zębów u dziecka.

VIII. Czytaj dziecku jak najwięcej książek od samego początku, samemu bawiąc się czytaniem. Modeluj głos, zmieniaj intonację. Dziecko w ten sposób nauczy się rozpoznawać różne emocje, zanim samo będzie świadomie ich używać.

IX. Wprowadź do zabawy gimnastykę buzi i języka. Ćwiczenia logopedyczne nie muszą być nudne! Niech to będzie zabawa dla Ciebie i dziecka. Dodatkowo będzie to czas, jaki spędzacie razem i to już jest sukces. O tym, jak prowadzić gimnastykę, możesz poczytać w innych artykułach.

X. Ćwiczenia wykonujcie systematycznie, wtedy przyniosą oczekiwany efekt. Ćwiczyć można zawsze i wszędzie, nie musi się to odbywać w wyznaczonym, ustalonym czasie. Jest to nawet niewskazane, gdyż dziecko nie powinno traktować takich ćwiczeń jak obowiązku.

Ta strona używa plików Cookies. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej!
2012 - 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone Niepubliczne Przedszkole "Jarzębinka". Wykonanie: seewip